Posts in Eesmärgid

International coaching

november 17th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “International coaching”

My culturally most diverse coaching group included participants from 16 different countries. That experience convinced me once again how similar we as human beings are and yet how much we can learn from each other in a diverse environment if we practice unbiased listening.

Start Fast Masterclass

november 7th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Start Fast Masterclass”

David Peterson, head of coaching at Google, and professional coaching pioneer, David Goldsmith, delivered a live masterclass.

Once again I realised how important it is in our VUCA world for organisations to develeop coaching culture and for leaders to be able to deliver just-in-time coaching, e.g. 5 min coaching conversations to help to accelerate learning.

Everyting is possible … in flow

oktoober 31st, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Everyting is possible … in flow”

Flow is fundamental to well-being and overall life-satisfaction. Moreover, according to a study by McKinsey, top executives in flow are 5 times more productive than those out of flow. It means 500% more productive. So you could go to work on Monday and take Tuesday to Friday off and get us much done as your steady state peers.

So, it’s worth incorporating flow into your life.

Flow is a state where action and awareness merge. Your sense of self vanises. Time passes strangely – it slows down (something you can experinece in an accident) or it speeds up. In flow we feel our best and perform our best.

You name your things yourself

oktoober 31st, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “You name your things yourself”

When I returned from our visit to the doctor, I asked my 5 year old daughter what where 3 things she did well during the visit. She said: ‘I greeted, I held my mouth open and I said Aaah, when the docotr was checking my throat.’

‘Great. What three things did I do well?’ I asked.

‘You name your things yourself,’ she responded.

Playful parenting builds healthy brains, so does playful working

september 26th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Playful parenting builds healthy brains, so does playful working”

In their book The Neurobiology of Attachment-Focused Therapy, psychologists Baylin and Hughes write, “Play appears to engage a cocktail of brain chemistry that helps make it a powerful social process.” They further explain that play promotes brain development, especially in the crucial prefrontal cortex or “upstairs brain,” which is the home of executive functioning, healthy social skills, impulse control, creativity and joy. 

Some ideas that can be appied both in playful parenting but also at work 🙂

 • Sing alone or together with your team.
 • Race each other (playfully) to get things done.
 • Create a code word for challenges, e.g. you can call an unpleasant phone call by a code name such as ‘planting the flower to make it blossom’
 • Don’t take yourself too seriously and just laugh at youself.

You can read the original article here.

Coachinguprogramm juhtidele ‘Juhi teekond’

september 26th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Coachinguprogramm juhtidele ‘Juhi teekond’”

Teiste inimeste juhtimise alus on teadlikkus ja enesejuhtimise oskus. Hea kontakt iseendaga teeb meid elusaks.

Coachingu õpetaja John Whitmore on öelnud, et “tegelik vastane ei asu kuskil väljas või “teisel pool võrku” vaid meie peas.” Sama käib ka tõelise liitlase kohta. Eelolev poolaasta on pühendatud eneseteadlikkuse ja enesekindluse tugevdamisele ning sisemise vastase enda liitlaseks muutmisele. 

Kutsume juhte peatuma, et leida uut inspiratsiooni ja julgust teha enda jaoks õigeid valikuid ja olla targaks liidriks ka teistele. See on väärtuslik keskkond teiste juhtidega koos kasvamiseks ning vaatenurkade vahetamiseks.

Kuidas

Programm koosneb viiest moodulist (kolmapäeva õhtust reede lõunani).

Osalejatel on võimalus poole aasta jooksul võtta fookusesse iseennast:

 • saada teistelt juhtidelt peegeldust ja tagasisidet, 
 • jagada üksteisega kogemusi, 
 • avastada uusi vaatenurki ning eksperimenteerida, 
 • liikuda püstitatud eesmärkide poole,
 • saada vastuseid oma juhtimisdilemmadele.

Erinevalt koolitusest võimaldab grupicoachingu formaat kinnistada uut mõtteviisi ja käitumisstrateegiaid. 

Moodulid

Moodul 1 – Mina ja minu siht

 1. moodulis mõtiskleme rahulolu, õnne ning edu tähenduse üle ning vaatleme oma elu kui tervikut. Uurime oma rahulolu erinevate eluvaldkondadega ning paneme paika oma sihi. Teadvustame oma ressursse ja tugevusi, unistame ning avastame võimalusi elukvaliteedi viimiseks uuele tasandile. Iga osaleja püstitab endale inspireeriva arengueesmärgi, mille poole ta programmi jooksul grupi ja juhendajate toel liikuma hakkab. 

Moodul 2 – Mina ja minu suhe iseendaga 

Avastame koos, miks mõned plaanitud tegevused jäävad ellu viimata ning kuidas Sisemine Kriitik ja Julgustaja omavahel paremale koostööle saada. Mida pean oma nõrkusteks ning kuidas neid ressursina kasutada? Leiame viise, kuidas keskenduda olulistele tegevustele ning hoida ennast vaimselt ja füüsiliselt heas vormis, et energiat jätkuks erinevatele eluvaldkondadele. 

Moodul 3 – Mina ja minu suhted teistega

Selles moodulis keskendume oma suhetele teiste inimestega. Milline inimene soovin olla ja kuidas teised mind tajuvad? Kuidas süüdistuste ja rünnakutega efektiivselt toime tulla ja konfliktidega sõbraks saada? Otsime koos viise, kuidas oma suhete kvaliteeti tõsta ning suhetesse rohkem rahulolu ja rõõmu tuua.  

Moodul 4 –  Mina ja minu meeskond 

Selles moodulis keskendume liidri rollile ja mõjuvõimule meeskonna ja  organisatsiooni kontekstis. Uurime, kuidas liidrina leida oma teekond ning toetada teiste arengut ja inspireerida neid oma eesmärkide poole liikuma. Uurime oma käekirja liidrina, selle kujunemisteed ja mõjutajaid. Kavandame järgmised sammud liidri rollis arenemiseks. 

Moodul 5 – Mina ja minu teekond 

Teeme kokkuvõtted programmi jooksul tehtud arengusammudest ja edasiliikumistest esimeses moodulis seatud arengueesmärkide suhtes. Otsime viise oma arengu jätkuvaks tagamiseks ja rahuldust pakkuvas rütmis teekonna jätkamiseks. 

Osaleja kasud

Lisaks programmi jooksul elluviidud eesmärkidele on osalejates arenenud:

 • enesekindlus ning teadlikkus oma sihist ja ressurssidest;
 • enesejuhtimise oskused;
 • oskus suhteid teadlikumalt juhtida;

Osalejad on saanud:

 • praktilisi võtteid oma meeskonna arengu toetamiseks;
 • väärtusliku võrgustiku

Meie lähenemised

Kõiki mooduleid läbivad mõtteviisid ja meetodid rikkast coachingu ja supervisiooni maailmast ja pikaaegsest praktikast: mindfulness, protsessitöö, süsteemne ja lahenduskeskne lähenemine. 

Programmi ülesehitus ja ajakava

Moodulite kuupäevad:

15.-17. jaanuar 2020 – 1. moodul

19-21. veebruar 2020 – 2. moodul

25.-27. märts 2020 – 3. moodul

6.-8. mai 2020 – 4. moodul

17.-19. juuni 2020 – 5. moodul

Moodulite kellaajad:

K: 18.00 – 21.00

N: 9.00 – 17.00

R: 9.00 – 14.00

Programm on terviklik ja eeldab osavõttu kõigist moodulitest.

Ühe mooduli maksumus: 790 eur + km

Programmi kogumaksumus: 3950 eur + km

Hind sisaldab:

 • osalemine viies moodulis;
 • ööbimine kaheses toas (kokku 10 ööd);
 • toitlustus

Programmi juhendavad: Kaidi Peets ja Viktoria Saat

Lisainfo siit

About Mentorship at Tartu University

september 24th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “About Mentorship at Tartu University”

Today I delivered a practical workshop to a large group of mentors and mentees at Tartu University.  We discussed the difference between mentoring, coaching and supervision; practiced four levels of listening, wide-angled empathy, not-knowing position etc.

The best teacher

september 21st, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “The best teacher”

I love Arvo Pärt, a composer who possesses all the the qualities that I admire so deeply – humanity, humbleness and wisdom.

Joonas Sildre has created a graphic novel about Arvo Pärt. I have found many good quotes from the book, one of them could be translated as follows:

‘Maybe the greatest teacher a human being has is his/her conscience. A glance at oneself. What you are not like, but what you would like to be like.’

How to develop self-confidence

september 18th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “How to develop self-confidence”

Some good reminders from the speech:

 • Repetition and practice builds self confidence.
 • I am the captain of my ship, I am the master of my fate’. We are captains of our ships, but often act as passangers. Do you take responsibility for your ship or hope someone else will do it for you?
 • Write a self-confidence letter to yourself. ‘Congratulations on raising three good kids. Congratulations on graduating from university.’
 • No one will believe in you unless you do.

Be prepared to be wrong

september 16th, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Be prepared to be wrong”

Sir Ken Robinson:

‘If you are not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original.’

‘We stigmatise mistakes’

‘We’re educating people out of their creative capacity’.

‘Picasso once said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up’

Superviisor, coach ja koolitaja. International Supervision and Coaching Institute’i asutajaliige ja õppejõud. Viib läbi juhtide coaching’ut, meeskondade arendustegevusi ning coaching’u ja mentorluse arenguprogramme.

Ettevõte

Õnnesepad OÜ

Mustamäe tee 22, Tallinn

Seotud tegevused

EAS