Klientide tagasiside ja kogemused

Meeskonna coaching 

Katrin Liivat, FoodDocs, Founder

I asked Kaidi to help our team to get a better understanding of our goals and roles. Kaidi was better than I ever imagined. Her commitment to the team during the whole coaching day was amazing. She never lost focus on the topic what we had came for and whole team was always envolved, even one team-member from India, who joined remotely spontaneously. She really is the best!

Coachinguprogrammi

tagasiside ja kogemused 

Deniss Ojastu, Helmes AS, Business Area Manager

Kaidi oli Helmese-sisese arenguprogrammi koordinaator, mille põhifookuseks oli coaching. Kaidi tuli suurepäraselt toime 16 meie töötaja ja 6 coachi omavaheliste paaride kokkupanemise ja juhendamisega. Tema kogemustest ja teadmistest inimeste arendamise ja coachingu valdkonnast oli meil väga palju abi selle programmi sisulisel ja logistilisel ettevalmistamisel. Kaidi on usaldusväärne, proaktiivne ja tark koostööpartner.

Supervisioonis osalejate tagasiside ja kogemused 

Rita Noormägi, KredEx SA büroojuht

Vajasime superviisori abi toetuste haldurite toetamiseks. Nad teavad Eestimaa suurperede probleeme ja elavad oma tööd tehes neile kaasa. Meil oli pikk ja põhjalik eelkohtumine ja viis rühmakohtumist. Lisaks said kolm inimest võimaluse olla Kaidiga kahekesi ja rääkida asjadest, mis grupis varjule jäid. Olime lõpukokkuvõtet tehes ühel meelel – igaüks meist sai supervisioonist niipalju kasu, et soov on jätkata sealt, kuhu me viimasel korral jõudsime. Ja ikka koos Kaidiga!

Koolitustel osalejate tagasiside ja kogemused 

5TH INTERNATIONAL PEER SUPPORT SYMPOSIUM

Anne W. Ford, MSW, Co-ordinator, Oxford University Peer Support Programme:

I had the pleasure of attending Kaidi Peets presentation on the GROW Model of coaching at the 5th Annual Peer Support Symposium in June 2013. Kaidi was enthusiastic, knowledgeable and passionate about the subject matter, and helped the attendees to feel the same. I very much appreciated that she had us try out the methods she was teaching, giving us the experience of using the coaching method and of being coached. I have kept in mind what I learned by participating in the workshop, and try to use the methods taught.

KOVISIOONI JUHENDAJATE KOOLITUS

Anneli Kattai, SA Valgamaa Arenguagentuur:

Intensiivne ja praktiline koolitus sõbralikus õhkkonnas, palju iseseisvat ja grupitööd.

Kristi Goldberg, Ida-Viru Ettevõtluskeskus:

Kaidi koolitus oli praktiline ja oskuslikult juhendatud, kus omandatut saab kohe rakendama hakata.

Cynne Põldäär, LAK:

Kaidi loob koolitusel mõnusa, turvalise ja koduse õhkkonna. Ta on särav ja professionaalne koolitaja.

EESMÄRKIDE ELLUVIIMISE MEISTRIKLASS

Anu Parts, Nissi Naisselts:

Eesmärke on võimalik püstitada pereelus, koolielus, töös ja hobidega tegeledes. Aga, et see protsess võib nii loominguline olla, selle peale ei oleks ennem osanud mõelda. Koolituse käigus sain teada, et olen ümbritsetud sihikindlatest, asjalikest ja tegusatest naistest..õppida ja areneda on küll ja küll… Koolitusel püstitatud eesmärkide poole hakkas kohe esmaspäevast rühkima nii mõnigi Naisseltsi naine.

Marje Suharov, Lääne-Harju Koostöökogu:

Aeg-ajalt on vaja aeg maha võtta ja mõelda, kas ja mis me siis tahame. Meeldisid koolitaja näited, mis aitasid luua seoseid läbi mõnusa huumori. Meeldis, et mõtlesime (vähemalt tundus nii) enamus naistega ühtemoodi. Koolitaja suutis kõiki osalejaid kaasa haarata. Jääb üle tõdeda, et ikka peab oma eesmärgid korralikult läbi mõtlema.

INNOVE, ÜLERIIGILINE NÕUSTAJATE SUVEKOOL

Meetodid olid uued ja tundmatud. Meeldis töökorraldus – natuke teooriat ja rohkem harjutamist. Mulle sobib just selline läbiproovimine ja harjutamine.
Koolitus oli kasulik ja vaheldusrikas.
Treeningud olid asjakohased. Meeldis, et keskendusime ainult kolmele harjutusele. Kinnistamine on oluline.
Töö oli hästi organiseeritud. Tööõhkkond oli mõistev ja soodne loomingulisele tööle.
Oli väga turvaline ja meeldiv kulgemine. Sai taaskord tegeleda eneseanalüüsiga, meenutas õpitut ja aitas avastada uut.
Meeldis töökorraldus – oli veidi teooriat ning siis läbitegemine kaaslastega. Nii mõndagi oli tuttavat, aga kordamine on tarkuse ema ning enda proovilepanek teiste, erinevate kaaslastega, arendab oskusi ja annab julgust praktikas kasutada.
Koolitaja oli professionaalne ja soe ja särav.

Grupicoachingus osalejate tagasiside ja kogemused 

Kairi Kuuskor, Bold Tuesday asutaja

Grupicoaching pakub kõrvalpilku oma olukorrale ja aitab näha teisi vaatenurki.

Grupp tajub ära, mida sul vaja on ja vastavalt sellele toetab ja julgustab või hoopis paneb nö kuumale toolile, esitab äärmiselt ebamugavaid küsimusi ja puksib sind jõuga mugavustsoonist välja. Mõlemad on suurepärased kogemused.

Protsessi käigus tekib sünergia ja ideed hakkavd ka omavahel kombineeruma, õhus on kõvasti inspiratsiooni ja energiat. Lahkudes on tunne, nagu oleks saanud tugeva vitamiinisüsti. Võin vist kõigi eest öelda, et tegutsemistahe, motivatsioon ja usk kõige võimalikusse on alati lõpuks maksimumis.

Kuidagi ei saa mainimata jätta ka coach’i. Iga coaching on vast kõige rohkem oma coach’i nägu. Just Kaidi on see, kes paneb ruumis energia liikuma, suudab luua turvalise keskkonna, kus grupil on mugav ennast avada. Iga kord on ka mõni üllatus. Kaidi teeb protsessi mänguliseks ja varieerib meetodeid vastavalt osalejate arvule, ajalistele piirangutele ja konkreetsele lahatavale juhtumile.

Terje Mander, City Detox tervisliku eluviisi nõustaja ja raamatu ‘Restart’ autor

Grupicoaching aitab avardada esmalt ettevõtja vaatevälja ning võimalusi. Aitab nähtavale tuua nii isiklikku kui ettevõtte potensiaali ning väljundeid. Aitab üle saada isiklikust ning ettevõtte arengukriisist, näha uusi horisonte ning mis kõige olulisem: läbi grupipeegelduse fokusseerida ning sõnastada edasised sammud reaalseteks tulemuslikeks tegevusplaanideks.

Grupicoaching on nagu parim sõber ning motiveeriv, arendav ja toetav perekond, mis aitab näha järgmisi samme, tuua nähtavale, mida näha ei taha, rikastada konstruktiivse kriitikaga.

Grupicoaching on isikliku ning ettevõtte arengu jaoks oluline tööriist, arendamaks protsesse, lahendamaks komistuskive ja leidmaks uusi lahendusi. Läbi grupiliikmete ettepanekute, ideede ja kogetu jagamise, rikastame teineteise isiklikku ning ettevõtluse teekonda.

Saan alati grupicoachnigus uusi taipamisi, teadmidi, jõudu ja indu.

Margit Kimmel, tervislike mahepalade Ampstükk tootja

Kindlasti on meie grupicoachingus osalejatel erinevad arusaamised oma äri kasvatamisest ja arendamisest. Samuti on ambitsioonid üsna erinevad. Siiski kogunetakse alati suure põnevusega, kuna kõik on väga huvitatud õppima ja arenema.

Ja oluline roll on muidugi läbiviijal. Kaidil on eriline andekus protsessi juhtida: kord hoogu andes, kui on vaja uusi ideid ja loovust ning vajadusel hoogu maha võttes, et kokkuvõtteid teha. Koostöö tulemusel võime lahkuda õndsas teadmises, et alati on igale olukorrale lahendus.

Age Viimsalu, Treppoja Sahver asutaja

Mikroettevõtjana tegutsedes on väga palju plusse ja eeliseid aga üks miinus, vast minu jaoks oluliseim on meeskonna puudumine.

Grupigoaching on siinkohal asendamatu, nemad siin on minu inimesed ja minu meeskond, saab koos ideid genereerida, mõtteid testida, nõu küsida, saab konstruktiivset kriitikat ja loomulikult tuge, väga palju tuge.  Oluline ei ole mitte ainult oma teemade rääkimine ja arutamine vaid sama oluline on anda oma panus teiste tegemistesse ning jagada omi kogemusi ja mõtteid, millest teistel kasu oleks.

Meie grupigoachingu tiim on ühtne meeskond, kellega on alati suur rõõm kohtuda ning alati peale meie kohtumisi on tegutsemistahe ja motivatsioon kõrgustes!

Taimi Saar, Ateljee Cherie disainer

Grupicoaching on andnud mulle tohutult palju julgust ja enesekindlust juurde, selline meetod toimib arengumeetodina väga hästi. Olen alates kooskäimisest osanud seada selgemaid sihte ja leidnud üles oma arengukohad. Teiste samasuguste ettevõtjate probleemide analüüsimine aitab ka enda igapäevatöös sarnaseid probleemseid kohti avastada. Nii tekivad olukorrad, kus endale teadmata probleemile järsku ka lahendused leiad.

Ma kirjeldaksin oma tunnet nagu adrenaliiniga suurvõistlusel, sa panustad ja kohe on võit käegakatsutav, kuid kus pole täna lõpufinishit – vaid ikka ja ikka püüdled uue ja uue medali poole.

Indrek Põldvee, Sorry as a Service asutaja

Sellele grupil on suur olulisus tänases kiires maailmas. Võtta regulaarselt 2-3 tundi kuust, et kokku saada imeliste inimestega, kellelt saab palju põnevaid mõtteid ja vajadusel abi murede lahendamisel. Tähtis on, et grupil on kindel struktuur, mis annab protsessile fookuse. Seda on vaja, et ei läheks lobaks ära. Selliseid gruppe võiks üle Eesti olla.

Tasuta konsultatsioon