Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Ettevõttel on esitatud majandustegevusteade ning ettevõte tegutseb vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

Täienduskoolituste õppekavad koostatakse kliendi vajadustest lähtuvalt ning nende koostamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest.

Koolitused toimuvad nõuetele vastavas õpikeskkonnas. Koolituseks vajalikud ruumid valime tavaliselt koos kliendiga. Ruumide valikul arvestame koolituse eesmärki, grupi suurust, esitlustehnika vajadust jms.

Oma professionaalse kvaliteedi tagamiseks käin individuaalses supervisoonis ja kovisioonis ning osalen igal aastal ka erinevatel Eesti ja/või rahvusvahelisel täiendkoolitusel.

Kvaliteedi tagamiseks küsin nii coachingu, supervisiooni kui ka koolituste puhul osalejatelt protsessi kohta suulist tagasisidet reeglina vähemalt kahel korral – protsessi keskel, mis võimaldab vajadusel protsessi kurssi korrigeerida, ning protsessi lõpus. Protsessi lõpus küsin sageli ka kirjalikku tagasisidet.

Õppekorralduse alused leiad siit.