Kliendid

Olen coachingu, supervisiooni, koolituste ja arendusprogrammidega olnud partneriks nii avaliku, äri- kui kolmanda sektori organisatsioonidele.

Telia Eesti AS

Great experience in Sweden with their international team

Justiitsministeerium

Pikem programm koostöös ISCI-ga

Riigikontroll

Eesti Telekom

Nelja Valla Kogu

ESS-Food

KredEx SA

Politsei-ja Piirivalveamet

R-Kiosk

Levira

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Innove

Avatud Eesti Fond

Al Mare Auto

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Pärnu Haigla

Tallinna Ülikool

EMT

Tallinna Laste Turvakeskus

Sisekaitseakadeemia

Eesti Töötukassa

Keila Tarbijate ühistu

Eesti Avatud Nooretekeskuste Ühendus

Arras Construction Furniture

Vaasan Baltic AS

Kodanikuühiskonna Sihtkapital