Grupicoaching

Grupp aitab näha uusi võimalusi

Grupicoachingu puhul käivad koos inimesed, kes ei kuulu ühte meeskonda, kuid keda ühendab ühine huvi – areneda. Grupi moodustavad tavaliselt sarnast rolli kandvad inimesed, nt juhid, ettevõtjad, haridustöötajad või mingi muu valdkonna spetsilistid.

 

Grupicoachingus toimub grupiliikmete individuaalcoaching, kuid sinna kaasatakse teisi grupiliikmeid, kes kõik rikastavad protsessi oma ressurssidega – kogemuste, teadmiste, vaadete ja edasisidega.

 

Terminite grupi- ja meeskonna coaching ümber on palju segadust. Kõik meeskonnad on grupid, aga kõik grupid pole meeskonnad.

Meeskonda iseloomustab muuhulgas ühine eesmärk või ülesanne. Meeskonna coachingus on fookus meeskonnal kui tervikul ning toimub paralleelselt kaks protsessi – meeskonna eesmärgi poole liikumine ja iga liikme individuaalne õppimine ja areng sellest lähtuvalt.

Allolevatelt linkidelt saad lugeda lisaks järgmiste teemade kohta:

 

Tasuta konsultatsioon