Meeskonnacoaching

Meeskonnacoaching toetab muutuste elluviimist meeskonnas.

Meeskonnacoachingus avastab meeskond koos, milliseid uusi käitumis- ja mõtteviise meeskond kiiresti muutuvas keskkonnas toimetulekuks vajab ning kuidas muutuseni jõuda. Coach toetab meeskonda muudatuste elluviimise teekonnal.

Et viia meeskond uuele tasemele, ei piisa ühe või paari inimese individuaalsest coachingust. Meeskonnacoachingus keskendutakse süsteemile laiemalt.

Meeskonna coachingus õpivad meeskonnaliikmed üksteisega avatult ja väärtustavalt suhtlema, jagama oma ootuseid, vajadusi ja rõõme, mis omakorda suurendab meeskonnaliikmete omavahelist usaldust ja parandab koostööd.

 

Meeskonnacoaching aitab muuhulgas:

  • suurendada usaldust ja psühholoogilist turvatunnet meeskonnas;
  • luua selgust eesmärkide, rollide ja vastutuste piiride osas meeskonnas;
  • lahendada konflikte ülesannete ja suhetega seoses nii, et need oleksid meeskonnale arendavad mitte destruktiivsed;
  • parandada kommunikatsioonioskuseid meeskonna siseselt ja teiste huvipooltega;
  • arendada meeskonna kultuuri selliselt, et see toetaks mitte ei pidurdaks meeskonna koostööd ja efektiivsust;
  • leida vaadete mitmekesisuse läbi uusi võimalusi meeskonna, toodete, teenuste ja protsesside arendamiseks;
  • suurendada iga meeskonnaliikme ja meeskonna kui terviku vastutustunnet üksteise ja teiste huvipoolte ees;
  • meeskonnaliikmetel mõista oma töö tähtsust iseenda jaoks ja selle laiemat mõju ühiskonnale ning tõsta seeläbi meeskonna motivatsiooni ja pühendumust;
  • meeskonnal mõista oma tugevusi ja astuda samme oma arengu ja kasvu toetamiseks.
Tasuta konsultatsioon