Take responsibility for you well-being and happiness

May 2nd, 2020 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Take responsibility for you well-being and happiness”

I wrote a blog post for CV-Online about happiness (see below the English text).

In brief:

Only 10% of our long-term happiness depends on external world; 90% of our long-term happiness is how our brain processes the external world.

Optimism is crucial to the business outcomes. Optimistic sales people outsell their negative counterparts by 37%. Doctors in a positive state of mind perform diagnoses 19% faster and more accurate than doctors at neutral. Positive employees are 31% more productive than negative employees.

Thus, it’s important to take responsibility for your own optimism, happiness and well-being. Start with simple exercises that help to develop positivity. ‘Notice the positive’ is a simple exercise that can be practiced daily. More information on positive psychology can be found here.

The article in Estonian:

Ainult 10% meie pikaajalisest õnnest tööl sõltub välisest maailmast ehk sellest, mis meie ümber toimub. 90% pikaajalisest õnnest sõltub sellest, kuidas me maailma tajume ehk kuidas meie aju maailma töötleb. See tähendab, et olenemata asukohast võime ise suurendada oma õnne taset. 

Positiivsuse arendamine nõuab pingutust, sest meil on kalduvus märgata negatiivset. Samas tasub see pingutus end ära. Shawn Achor viitab uuringule, mille kohaselt oleme positiivsena 31% produktiivsemad kui negatiivses ja neutraalses seisundis. Optimistlik müügipersonal müüb 37% rohkem kui negatiivne müügimeeskond ja positiivses meeleseisundis arstid panevad diagnoose 19% kiiremini ja täpsemalt kui neutraalses seisundis arstid. 

Negatiivsed emotsioonid, nagu hirm, pettumus, häbi, usaldamatus jne väljenduvad sageli vihana ja tekitavad stressi. Stressiseisundis suureneb ajus kortisooli tase, mis pärsib tegevust nii eesajukoores kui hipokampuses. Pärsitud tegevus eesajukoores halvendab otsustamise ja tuleviku planeerimise võimet ning pärsitud tegevus hipokampuses nõrgendab lühiajalise mälu ja uute mälestuste talletamise võimet. Kõrge kortisooli tase vähendab lisaks serotoniini ehk õnnehormooni taset, mis omakorda suurendab agressiivset käitumist ja võib viia depressioonini. Seega, tasub oma heaolu ja õnne eest ohjad enda kätte haarata. 

Üks lihtne positiivsuse treenimise võimalus on positiivse märkamise harjutus, mille kirjelduse leiad siit. Paraku on nii, et igasuguste harjutuste tõeline kasu ilmneb nende pideval praktiseerimisel. Täpselt nagu hea füüsilise vormi hoidmine vajab regulaarset trenni, tuleb ka mentaalset tugevust ja positiivsust regulaarset praktiseerida, et selles vilumus saavutada. 

Jaga mõtteid:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *