Eetikakomisjoni liige

March 23rd, 2019 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Eetikakomisjoni liige”

Mul on olnud au olla Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) eetikakoodeksi koostamise meeskonnas ning alates 22. märtsis 2019 ka (ESCÜ) esimese eetikakomisjoni liige.

Kui Sul coachingu/supervisiooni kliendina või coachi/superviisorina tekib töös eetiliselt keeruline olukord, on võimalik pöörduda ESCÜ eetikakomisjoni poole nõu ja abi saamiseks. Samuti on komisjon abiks, kui peaks tekkima vajadus anda ühingu poolne hinnang mõnele juhtumile.


Jaga mõtteid:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *