Kogemusõpe koolis

November 5th, 2018 Posted by Eesmärgid 0 thoughts on “Kogemusõpe koolis”

Esimest korda Tabasalu Ühisgümnaasiumi ajaloos alustas koolis 12. sept. 2018 kogemusõpe, mis kestab terve aasta. Kogemusõpetuses käsitletakse muuhulgas inimese ja ühiskonna toimimist, kujundatakse õpilastes oskusi näha minapilti tulevikus, teha teadlikke valikuid ning tahet toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikme ning isiksusena.

Mul on hea meel, et ka mind on kutsutud kaasa lööma. Mina arutlen lastega väärtustava koostöö üle. Kuidas teha väärtustavat koostööd iseenda ja teistega? Ikka selleks, et maailm oleks sõbralikuma koht, mis võimaldaks igal inimesel ja elaval organismil õnnelikult kasvada ja oma potentsiaali maksimaalset kasutada. Võib-olla räägime ka mõne sõna coachingust ja mentorlusest, sest ma usun, et igal lapsel ja täiskasvanul võiks olla oma mentor või coach – usaldusväärne partner, kes aitab Sul selgeks mõelda sihi, sinu tugevused ja võimalused selle poole pürgimisel.

Harku valla teatajast saad lugeda lähemalt siit.

Jaga mõtteid:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *