Koostööprotsess (individual homepage)

Meie koostööprotsess

Kaardistamine

Saame kokku, kaardistame teie vajadused ja ootused ning võimalused parima tulemuse saavutamiseks. Eelkohtumine on tasuta ja ei teki hilisemat kohustust minuga jätkata.

Disainimine

Disainime koolituse või arenguprotsessi (individuaalne või meeskonnacoaching, supervisioon, koolitus või nende kombinatsioon) vastavalt teie soovidele ja vajadustele.

Elluviimine

Kui koolituse või arendusprotsessi tingimused on kokku lepitud, asume teele. Protsessi keskel teeme vahekokkuvõtteid ja kui vaja, korrigeerime kurssi, et saavutada paremat tulemust.

Hindamine

Koolituse, supervisiooni, coachingu ja arendusprogrammi lõppedes teeme ühisest teekonnast kokkuvõtted ning planeerime sammud, kuidas tagada edasine iseseisev pidev õppimine ja areng.